Giveaway

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Giveaway_St.February”

 

ОРГАНИЗАТОР

Играта “Giveaway_St.February”

се организира и провежда от МУСОНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202975106, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Ген. Гурко, №10, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм.

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 05.02.2024 г.

 

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да последват страницата и да тагнат човек, с който ще споделят ваучер за двама на 14ти февруари;

2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град Пловдив.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 05.02.2024 г. и приключва на 11.02.2024 г.(вкл.) („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/RestaurantMemoryPlovdiv/

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта нямат право на участие служители на Ресторант Memory Пловдив, както и членовете на техните семейства.

5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие.

 

 

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Ресторант Memory Пловдив във Facebook и Инстаграм.

6.2 Наградa:

Избира се един участник, който ще спечели куверт за двама за 14ти февруари

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Представител на Ресторант Hemingway Пловдив ще се свърже с победителите на лично съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес. Молим за съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем, потребителите да ни сигнализират на лично съобщение в съответната мрежа.

 

 

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 05.02.2024 г

 

 

Close
Close